Bím em vẫn còn hồng tươi tắn

Bím em vẫn còn hồng tươi tắn